Stafi mjekësor i Mylan

Stafi ynë prej profesionistësh mjekësorë përbëhet nga mjekë dhe profesionistë shëndeti të cilët mbulojnë fusha të ndryshme terapeutike. Gjithë përmbajtja që përfshin informacion mjekësor dhe këshilla mjekësore është vlerësuar dhe aprovuar nga stafi ynë të cilët kanë ekspertizë dhe akreditim të përshtatshëm mjekësor, siç janë mjekë, doktorë shkencash, farmacistë dhe ekspertë të tjerë mjekësorë. Kjo skuadër na ndihmon që informacioni ynë mjekësor të jetë i saktë, i përditësuar dhe i besueshëm.

You are leaving the Brufen® website

You are now connecting to a website that is neither owned nor under the control of Mylan. Mylan is not responsible for the content of this site or any further links.
Please press OK to proceed or BACK to return to the Brufen® website.
OK